THÔNG BÁO

Buổi cuối này chứa nhiều kiến thức rất quan trọng, chủ yếu tập trung vào thao tác các phần mềm để hỗ trợ bán hàng nên bên mình đã đổi phòng ZOOM để đạt chất lượng hình ảnh & âm thanh tốt nhất. Vui lòng GHI DANH để vào học miễn phí bạn nhé!

* Sau khi điền đầy đủ thông tin phía trên, bạn sẽ được quyền tham gia vào lớp miễn phí!